Πρόταση του ΣΕΒΕ για ριζική ανατροπή του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος και καθιέρωση Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή (Flat Tax Rate) στις επιχειρήσεις

              Θεσσαλονίκη, 12.07.11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόταση του ΣΕΒΕ για ριζική ανατροπή του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος και καθιέρωση Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή (Flat Tax Rate) στις επιχειρήσεις

Με σημερινή επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), κ. Δημήτριος Λακασάς, παρουσίασε την πρόταση του Συνδέσμου για ανατροπή του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος και την καθιέρωση Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή για τις επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα, ο κ. Λακασάς, στην επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες, επικρατεί ένα μοτίβο προτάσεων και διαρκούς  διαβούλευσης για συνεχείς βελτιώσεις του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος, που τελικά ως αποτέλεσμα, έχουν να ενισχύουν περαιτέρω το ήδη δαιδαλώδες και ασταθές ισχύον φορολογικό καθεστώς. Επιπρόσθετα, τόνισε ότι το ασαφές και συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο λειτουργεί σε κάθε περίπτωση ανασταλτικά για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, τόνισε ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα το επιχειρηματικό περιβάλλον θα πρέπει να δράσουν ως καταλύτης για τη ριζική ανατροπή του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και σταθερού πλαισίου φορολογίας, ενός συστήματος που θα  στηρίζεται στην καθιέρωση ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή (Flat Tax Rate), της τάξης του 15% -19%.

Ο κ. Λακασάς στην επιστολή του αναφέρει ενδεικτικά την περίπτωση της Σλοβακίας, η οποία το 2004 πραγματοποίησε ένα δημοσιονομικό άλμα, εισάγοντας ενιαίο φορολογικό συντελεστή (flat tax) 19% επί της φορολόγησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και προϊόντων, τονίζοντας ότι η Σλοβακία, αποτελούσε μία οικονομία με παρόμοια διαρθρωτικά προβλήματα με αυτά της Ελλάδας. Ωστόσο σήμερα, καταγράφει τον 2ο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ-27 μετά τη Σουηδία, καθώς το 2010 η μεταβολή του ΑΕΠ ανήλθε σε 4%, ενώ για το 2011 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 4,1% και το 2012 κατά 4,3%. Επίσης, αμέσως μετά την καθιέρωση αυτού του φορολογικού συστήματος το 2004, η εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Σλοβάκικη οικονομία, αυξήθηκε κατά 7,2%, σε αντίθεση με το 2003 που η αντίστοιχη αύξηση δεν ξεπέρασε το 1,7%. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι κάθε Σλοβάκος  επιχειρηματίας ή πολίτης, μπορεί να υπολογίσει τον φόρο που του αναλογεί, ανατρέχοντας απλά σε μία χάρτινη καρτέλα σε σχήμα ρολογιού την οποία την έχει διανείμει το αρμόδιο Υπουργείο. Αντίστοιχα, ο ελληνικός φορολογικός οδηγός έχει σήμερα έκταση περί των 70 σελίδων και επικαιροποιείται σε τέτοια συχνότητα όπου ακόμα και οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί δε μπορούν πλέον να είναι ενήμεροι στο βαθμό που πρέπει. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, τόνισε ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς σε αντίστοιχες κινήσεις τα τελευταία έτη έχουν προβεί και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως αυτές της Ρουμανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας.

Το σύστημα αυτό αναμένεται να συμβάλλει στη δραστική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις Κράτους-επιχειρηματιών και Κράτους-επενδυτών, καθώς και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, μεταφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο, «πραγματικά» και -πιθανότατα- σταθερότερα έσοδα στο ταμείο του κράτους.

Πληροφορίες: Σοφία Τσιφτσόγλου, st@seve.gr

Αυτό το δελτίο τύπου βρίσκεται στο http://www.seve.gr/

Πηγή: ΣΕΒΕ