ΣΣΕ Επισιτιστικών – Τουριστικών καταστημάτων: Σε ΦΕΚ η απόφαση για την κήρυξή της ως υποχρεωτικής

ΣΣΕ Επισιτιστικών – Τουριστικών καταστημάτων: Σε ΦΕΚ η απόφαση για την κήρυξή της ως υποχρεωτικής

 

Δημοσιελυτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3354/29-6-2022 η απόφαση με Αριθμ. 59438 για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. με τίτλο «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023».

Στην απόφαση αναφέρει τα εξής:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023» με Π.Κ. 14/09.06.2021, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το  ΦΕΚ_3354_29_06_2022