Συνέδριο και Β2Β στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ELECTRIX στο Κάιρο [7-8 Δεκεμβρίου 2015]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ELECTRIX στο Κάιρο, οργανώνεται Συνέδριο και Β2Β (7 & 8 Δεκεμβρίου 2015) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συνημμένα πρόγραμμα και αίτηση εγγραφής. Προθεσμία υποβολής της αίτησης: 30 Νοεμβρίου 2015.

Οι οργανωτές θα καλύψουν το αεροπορικό εισιτήριο για αριθμό ελληνικών εταιριών.