Τηλεδιάσκεψη Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ- Αφρικής υπό τον τίτλο “Accelerating the EU – Africa Partnership for Green Energy Transition in Africa”

Τηλεδιάσκεψη Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ- Αφρικής υπό τον τίτλο “Accelerating the EU – Africa Partnership for Green Energy Transition in Africa”

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: