Τουρκία: Έκθεση Hometex

TURKISH CONSULATE GENERAL

COMMERCIAL ATTACHE  OFFICE

43, Tsimiski Str. 546 23 THESSALONIKI/GREECE

Phone : 2310- 254 460 

E-mail: thessaloniki@trade.gov.tr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20.04.2023

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

 HOMETEX

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 – 20 Μαΐου 2023 στην İSTANBUL  θα πραγματοποιηθεί η << HOMETEX >> . Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

https://hometex.com.tr/en/