Τουρκία: Έκθεση LIFESTYLE EXHIBITION

Θεσσαλονίκη09.01.2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

LIFESTYLE EXHIBITION

Προς αρμόδια αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08 – 11 Φεβρουαρίου 2023 στην İstanbul  θα πραγματοποιηθεί η << LIFESTYLE EXHIBITION >>. Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. 

https://lifestyleturkiye.com/

 Με  εκτίμηση.