Το ΒΕΑ για τις Ληξιπρόθεσμες Οφειλές και τις Κατασχέσεις

Το ΒΕΑ για τις Ληξιπρόθεσμες Οφειλές και τις  Κατασχέσεις

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με αφορμή την ενεργοποίηση της διάταξης του Ν.3943/2011 σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που προβλέπει ποινές φυλάκισης για ποσά πάνω από 5000 ευρώ, καθώς και την εξαγγελία για κατασχέσεις για οφειλές στο ΙΚΑ, τονίζει ότι στο σημερινό δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, τέτοιου είδους πολιτικές δεν μπορούν να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω των ανύπαρκτων δυνατοτήτων των επιχειρήσεων.

Στόχος θα πρέπει να είναι η εφαρμογή άμεσων μέτρων ανάπτυξης και ενίσχυσης της αγοράς  και της πραγματικής οικονομίας, η στήριξη της Βιοτεχνικής Επιχείρησης με την αποδέσμευση κεφαλαίων του ΕΣΠΑ προς τις επιχειρήσεις και όχι η εφαρμογή μέτρων που οδηγούν στο  κλείσιμο των επιχειρήσεων και στην φυλακή τους επιχειρηματίες.

Μέσα σε ένα πλέγμα αδυναμίας εκπλήρωσης επιχειρηματικών υποχρεώσεων και στενότητα ρευστότητας, οι ακολουθούμενες πολιτικές θα πρέπει να δημιουργούν προοπτικές για νέες πηγές εσόδων του κράτους κάτι που μπορεί να γίνει με την επανεκκίνηση της οικονομίας και όχι με την ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας.

Η Διοίκηση του ΒΕΑ κρούει τον κώδωνα του  κινδύνου για το μέλλον της Βιοτεχνικής Επιχειρηματικότητας και τονίζει ότι οι λύσεις ανάγκης, που επιβάλλονται υπό την πίεση  των καταστάσεων γίνονται πάντοτε εις βάρος του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και του Εθνικού Συμφέροντος. 

    

Πηγή: ΒΕΑ