Το Επιμελητήριο Ημαθίας στηρίζει το συλλαλητήριο της Αλεξάνδρειας

H Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας συνεδρίασε εν απαρτία σήμερα Παρασκεύη 27/07/2018 και αποφάσισε να στηρίξει το συλλαλητηρίο που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια την Δευτέρα 30/07/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ