Χορήγηση στοιχείων του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου μας στο Δήμο Βέροιας για για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Χορήγηση στοιχείων του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου μας στο Δήμο Βέροιας για για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.    

 

Αγαπητά μέλη,

Όπως γνωρίζετε, το Επιμελητήριο Ημαθίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του σκοπό οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αλλά και να συνδράμει σε ενέργειες που πραγματοποιούνται προς όφελος των επιχειρήσεων μελών του και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Βέροιας, κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Πράξη 39 τουΥπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ 185Α΄/29-09-2020), Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΚΥΑ 8971/5144 – ΦΕΚ 4010 Β΄/14-12-2016) αλλά και του Τοπικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, στην εφαρμογή Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων με καφέ κάδους. Το εν λόγω Πρόγραμμα σε πρώτο στάδιο θα εφαρμοστεί σε μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων και για θέματα σχεδιασμού αΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣπαιτείται η καταγραφή όλων των κατηγοριών των επιχειρήσεων και φορέων που παράγουν βιοαπόβλητα.

Κατόπιν του από 23493/18-5-2022 αιτήματος του Δήμου Βέροιας, του χορηγήθηκε  λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Επιμελητηρίου μας, τα οποία ενδεικτικά  περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία, δ/νση έδρας, τηλ., e-mail), κωδικό κύριας δραστηριότητας, υπεύθυνο επικοινωνίας, αποκλειστικά για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Ν. 4819/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου/ ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ημαθίας τηλ. 23310-25470 κ. Σαββίδου Όλγα.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Μπίκας Γέωργιος