Ψήφισμα του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, στη συνεδρίασή του στις 29-1-2018 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«Η τελική συμφωνία της ονομασίας του γείτονος κράτους των Σκοπίων θα πρέπει να επιλύει συνταγματικά την από μέρους τους παραχάραξη της Ιστορίας, με τον αδιαπραγμάτευτο όρο πως δεν θα εμπεριέχει τη λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»