11ο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών – Μια νέα ΑΕ. Είμαστε έτοιμοι;

11o  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ώρα 11.30

Wyndham Grand Athens, Μ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α’ Ενότητα – Τι καινούριο φέρνει ο νέος Νόμος για τις ΑΕ;

• Εταιρίες – το νέο θεσμικό πλαίσιο

• Εταιρικοί μετασχηματισμοί

• Εξελίξεις στο δίκαιο της εταιρικής διακυβέρνησης

• Ο κανόνας της εύλογης επιχειρηματικής κρίσης (BJR- άρθρο 102 παρ. 4 Ν 4548/2018)

Β’ Ενότητα – Πώς μπορεί ο νομικός σχεδιασμός να βοηθήσει την επιχείρηση

• Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα

• Ποινική ευθύνη διοικητών και στελεχών εταιριών

• Transfer Pricing: Ποιες οι προκλήσεις και ποια η αντιμετώπισή τους

• Μεταφορά εταιρικής έδρας εκτός Ελλάδος

Γ’ Ενότητα – Legal Services 2020, προοπτικές & προκλήσεις

• Τεχνολογία & Τεχνητή Νοημοσύνη: Oι όροι του παιχνιδιού αλλάζουν/οι παίκτες προετοιμάζονται;

• “Legal Operations” : Στόχευση, σχεδιασμός, υλοποίηση

• Lean Six Sigma: μια φιλοσοφία διοίκησης που αφορά και τους νομικούς

• Οι Paralegals είναι εδώ! Ο ρόλος τους στη νέα επιχείρηση

Μετά το πέρας του Συνεδρίου, ακολουθεί cocktail στο Above Roof Top Restaurant.