2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ”

Σας ενημερώνουμε ότι στις 01-03 Σεπτεμβρίου 2016 στην İstanbul θα πραγματοποιηθεί η ISTANBUL WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGIES EXHIBITION AND CONFERENCE.

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα.
 
http://ite-turkey.com/ver3/fairs/time_en_2016/

 

Σχετικά Αρχεία: