3η προκήρυξη τοπικού προγράμματος ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. προέβη στην 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER.

Το υλικό της προκήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.  www.anhma.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20ή Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00.