3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Νεοφυών Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού- Παράταση Προθεσμίας (1η Ιουνίου 2022)

3ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Νεοφυών Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού- Παράταση Προθεσμίας (1η Ιουνίου 2022)

συνημμένα σας αποστέλλουμε επιστολή της Υφυπουργού Τουρισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη αναφορικά με την παράταση για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τον 3ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Νεοφυών Επιχειρήσεων Γαστρονομικού Τουρισμού.