Επιχειρηματικό Forum “Leap Forward” (Ριάντ, 4-7 Μαρτίου 2024)

Η Β1 Διεύθυνση, του Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, του Υπουργείου Εξωτερικών, ενημερώνει ελληνικούς φορείς και επιχειρήσεις, για πιθανό ενδιαφέρον συμμετοχής στο εν θέματι Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα Ριάντ της Σ. Αραβίας, μεταξύ 4 και 7 Μαρτίου τ. έ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ