6η Έκθεση Υφασμάτων, Έτοιμων Ενδυμάτων και Τεχνολογιών

Στις 17 – 19 Οκτωβρίου 2023 στο İzmir  θα πραγματοποιηθεί η  << TEXTILE, READY TO WEAR SUPPLIERS and TECHNOLOGIES FAIR >>. Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

https://fashionprime.izfas.com.tr/en