6η ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 26-28 Μαΐου 2016 στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιηθεί η INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CONFERENCE.

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την συνέδριο συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία και στην ιστοσελίδα: http://irenec.org/giris.php