8η Επιχειρηματική Εβδομάδα – 8th Moldova Business Week (Κισινάου 15-16.09.2022)

Αθήνα 19 Ιουλίου 2022

ΑΠ 41735

 

Αποστέλλουμε, συνημμένα, εν θέματι σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Ο Διευθυντής

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr41735