FAIR ANNOUNCEMENT: IGM 2022

FAIR ANNOUNCEMENT: IGM 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

 

27th INTERNATIONAL GARMENT MACHINERY & SPARE PARTS AND SUB –INDUSTRY EXHIBION

Προς αρμόδια αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08 – 11 Σεπτεμβρίου  2022 στην İSTANBUL  θα πραγματοποιηθεί η  < INTERNATIONAL GARMENT MACHINERY & SPARE PARTS AND SUB – INDUSTRY EXHIBION>. Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία και στην ιστοσελίδα.

            Internatıonal Garment Machinery Spare Part And Sub-Industry Exhibition (igmexhibition.com)