ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Σύντομο Ιστορικό
19/12/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

s-ktirio-maketa_F25485.jpgΤο Επιμελητήριο Ημαθίας ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Οκτωβρίου 1959, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αποτελεί υποχρεωτική ένωση των Εμπόρων, Βιομηχάνων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της περιοχής, με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Λειτούργησε αρχικά ως Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Ημαθίας, διεπόμενο από τις διατάξεις του από 5/3/1947 (ΦΕΚ 49/1947) διατάγματος.

Το 1980 μετατράπηκε σε (κεντρικό) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Ημαθίας και από το 1988 σε  Επιμελητήριο Ημαθίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 21 Μέλη.

Περιλαμβάνει επτά τμήματα:

  1. Εμπορικό

  2. Μεταποιητικό

  3. Υπηρεσιών

  4. Τουριστικό

  5. Μεταφορών

  6. Εξαγωγικό

Το προσωπικό αποτελείται από επτά μόνιμους υπαλλήλους.

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Επιμελητήριο Ημαθίας, έχει έκταση 1.200 τ.μ. και αποτελείται από τέσσερις (4) ορόφους:

Η ευελιξία της νομικής του μορφής σε συνδυασμό με την αιρετή διοίκηση του από εκπροσώπους των Μελών του, το καθιστά ως το κατεξοχήν αρμόδιο φορέα εκπροσώπησης των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων της Ημαθίας προς την Πολιτεία και σε κάθε τρίτο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ