ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
14/07/2008
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  συνέχεια άρθρου...

- ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ συνέχεια άρθρου... 

ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΟΓΩΝ συνέχεια άρθρου... 

- ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ – Νόμοι, Αποφάσεις, Οδηγίες. συνέχεια άρθρου...

- Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ συνέχεια άρθρου...

- ΝΟΜΟΣ 3851_2010: Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. συνέχεια άρθρου...

- Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους. (ΠΟΛ. 1081) συνέχεια άρθρου...

- Οδηγίες για βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 2006. (ΠΟΛ. 1080) συνέχεια άρθρου...

- Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α' ) Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α. (ΠΟΛ. 1079) συνέχεια άρθρου...

- Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν. 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004) Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές. (ΠΟΛ. 1078) συνέχεια άρθρου...

- Οδηγίες σε θέματα επιβολής προστίμων για συγκεντρωτικές καταστάσεις άρθ. 20 Κ.Β.Σ. και διενέργειας ελέγχων βάσει αποτελεσμάτων διασταυρώσεων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2003. (ΠΟΛ. 1076) συνέχεια άρθρου...

- Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.). (ΠΟΛ. 1068) συνέχεια άρθρου...

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
100611_nomoi_n_3851_F23993.pdf

 

Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ