ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (E – Consulting)
19/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η «Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (E – Consulting)» είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής, με την υποστήριξη της ΚΕΕ, το οποίο, με σύγχρονα μέσα και μεθόδους, παρέχει σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ευελιξία, ελευθερία και ανοικτότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής.
 • Δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης των προφίλ χρηστών (επιχειρήσεων και συμβούλων).
 • Αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.
 • Ενδοσυστημική επικοινωνία μέσω real time chat.
 • Πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.
 • Διαμοιρασμός γνώσης και μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και από τους πλέον κατάλληλους κάθε φορά συμβούλους.

Επιχειρηματικό Σχέδιο / Πλάνο (Business Plan)

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) που προσφέρεται σε επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και συνεχώς να βελτιώνει την απόδοσή της. Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και να δώσει πληροφορίες στην επιχείρηση για συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ενέργειες.

Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου συνήθως απευθύνεται σε φορείς χρηματοδότησης όπως τράπεζες, κρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ή υποψήφιους εταίρους/επενδυτές και η χρησιμότητά του έγκειται στην ανάγκη εξακρίβωσης της εφικτότητας του προτεινόμενου σχεδίου, είτε ίδρυσης είτε επέκτασης μιας επιχείρησης.

Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αποφυγή άσκοπης σπατάλης χρόνου, κόπου και χρήματος από τον επιχειρηματία σε περίπτωση που το σχέδιο αποδειχτεί εξαιρετικά ριψοκίνδυνο ή χαμηλής αποδοτικότητας.

Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί τη γνώση των κατάλληλων αριθμοδεικτών που υποδεικνύουν τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης, το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, τις ανάγκες σε εισροές και ανθρώπινο δυναμικό, τις προβλέψεις των πωλήσεων κτλ. και ταυτόχρονα απαιτεί την άριστη κατανόηση και ερμηνεία των δεικτών αυτών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να οδηγηθούν στα σωστά συμπεράσματα και αν προχωρήσουν στη χρηματοδότηση ή όχι της επιχειρηματικής ιδέας. Σε αυτήν την επίπονη διαδικασία έρχεται αν λειτουργήσει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά η νέα ανταποδοτική υπηρεσία της ΚΕΕ προς τις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων.

Εργαλείο Marketing Plan

Το Marketing Plan επιτρέπει σε μια επιχείρηση – μέλος της ΚΕΕ να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και τη μελλοντική πορεία της, προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες marketing που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Πέρα από τη χρησιμότητά του στο σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης, το Marketing Plan αποτελεί μέσο επικοινωνίας των στελεχών, διαμορφώνοντας κοινούς στόχος προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση για να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι δράσεις Marketing μπορούν να αναπτυχθούν με επιτυχία μόνο αν καταστρωθούν σύμφωνα μ’ ένα λογικό σχέδιο, στο οποίο θα προκαθορίζονται οι μελέτες και οι έρευνες που απαιτούνται, οι αποφάσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Το Marketing Plan είναι μια σύνθεση όλων των δραστηριοτήτων Mάρκετινγκ και επιτρέπει τη συστηματική διάγνωση της κατάστασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έτσι ώστε στη συνέχεια να εισαχθούν οι κατάλληλες μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μάρκετινγκ.

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι ένα λειτουργικό Σχέδιο. Υπόκειται στο Γενικό Σχέδιο της επιχείρησης που και αυτό με τη σειρά του συμπεριλαμβάνει άλλα Σχέδια: το χρηματοοικονομικό, τις προμήθειες, τις επενδύσεις κλπ.. Ακόμη και αν δεν υπάρχει Γενικό Σχέδιο της επιχείρησης (corporate plan, integrated plan) το Σχέδιο Μάρκετινγκ πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της επιχείρησης. Η πολιτική Μάρκετινγκ συγκεκριμενοποιείται μέσω του Σχεδίου Μάρκετινγκ.

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι ένα έγγραφο εργασίας στρατηγικής και λειτουργικής φύσης πρωταρχικής σημασίας που:

 • Εκθέτει σε λεπτομέρειες την στρατηγική που υιοθετήθηκε προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
 • Περιγράφει το σύνολο των ενεργειών που πρέπει ν’ αναληφθούν. 
 • Προσδιορίζει τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο χρόνο και το χρόνο.

Συνοψίζοντας, το εργαλείο του Marketing Plan μπορεί να παρέχει σε μια επιχείρηση – μέλος των Επιμελητηρίων τις παρακάτω λειτουργικότητες:

 • Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της αγοράς
 • Διενέργεια προβλέψεων για τις τάσεις και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς
 • Προβλεπόμενη θέση της επιχείρησης στην αγορά
 • Πολιτικές αντιμετώπισης των αγορών
 • Προσαρμογή των απαιτήσεων των πελατών στα χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας
 • Προσδιορισμός του κύκλου της διάρκειας ζωής του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας
 • Εκτίμηση της ικανότητας της επιχείρησης να προσαρμόζεται στις ενδεχόμενες μεταβολές της αγοράς και να αποκτά σημαντικά οφέλη από τις σχετικές κινήσεις της
 • Εκτίμηση της ανθρώπινης επιδεξιότητας σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση νέων και πιο αποτελεσματικών αγορών
 • Ανάλυση της εμπορικής πολιτικής που θα πρέπει ν’ ακολουθήσει η επιχείρηση όπου περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως η τιμολόγηση, το σημείο διάθεσης του προιόντος ή της υπηρεσίας , πρόβλεψη για σχέδια προώθησης ή προβολής

Σημειώνεται ότι το σύστημα e- consulting είναι διαθέσιμο στο https://e-consulting.uhc.gr , στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphones, tablets κτλ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου (add on) παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Εγχειρίδιο Χρήσης

 

Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ