ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ    / ΙΣΤΟΡΙΚΟ  RSS 2.0 

Σύντομο Ιστορικό

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Οκτωβρίου 1959, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αποτελεί υποχρεωτική ένωση των Εμπόρων, Βιομηχάνων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της περιοχής, με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τα μέλη του Επιμελητηρίου.Λειτούργησε αρχικά ως Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νομού Ημαθίας, διεπόμενο από τις διατάξεις του από 5/3/1947 (ΦΕΚ 49/1947) δι..... (19/12/2017)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διοικητικά Συμβούλια (19/12/2017)
Διοικητικές Επιτροπές (19/12/2017)


Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ