ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ    / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  RSS 2.0 

Οι σημαντικότερες προτάσεις - θέσεις του Επιμελητηρίου Ημαθίας σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης του Νομού Ημαθίας.

Διαχρονικές προτάσεις για την ανάπτυξη του Ν. Ημαθίας και γενικότερα (19/12/2017)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (19/12/2017)
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (19/12/2017)
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (19/12/2017)
ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΗΣ Δ' ΖΩΝΗΣ (19/12/2017)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (19/12/2017)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ. (19/12/2017)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (19/12/2017)
ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (19/12/2017)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (19/12/2017)
ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (19/12/2017)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (19/12/2017)
ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (19/12/2017)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (19/12/2017)
ΓΕΝΙΚΑ (19/12/2017)


Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ