ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  RSS 2.0 

Υπηρεσίες μιας στάσης - ΓΕΜΗ

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου Ημαθίας:   1.Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ &ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Βάσει της ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06..... (24/01/2019)

περισσότερα »

Καταχώρηση Διακριτικού Τίτλου

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρμόδιος Φορέας για την καταχώρηση του διακριτικού τίτλου μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Νομό Ημαθίας, είναι το Επιμελητήριο Ημαθίας - Τμήμα Μητρώου (τηλ.: 23310 29774).  Πως γίνεται η κατοχύρωση ενός διακριτικού τίτλου; 1. Γίνεται έλεγχος, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ότι ο διακριτικός τίτλος που έχει επιλεγεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 2. Προσκομίζεται από τον ενδιαφερ..... (29/05/2019)

περισσότερα »

Νομοθεσία

Παρακάτω θα βρείτε την νομοθεσία που διέπει τα Νομικά Πρόσωπα, είτε πρόκειται για Κεφαλαιουχικές είτε για Προσωπικές Εταιρείες..... (29/05/2019)

περισσότερα »

Ίδρυση Ατομικής Επιχειρήσης

Υπόχρεοι Μητρώου ΓΕΜη – Άρθρο 1, Παρ. 1α του Ν.3419/2005, «Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή» Ορισμός Εμπόρου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εμπορικού Νόμου είναι,  «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και΄κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν» Ο Νόμος ορίζει κατ’αρχήν μια σειρά από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού» εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμο..... (29/05/2019)

περισσότερα »

Ίδρυση ΟΕ – ΕΕ – ΙΚΕ – ΑΕ – ΕΠΕ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΑ 63577/13-06-2018 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργιά των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών»   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ e-ΥΜΣ   ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΥΜΣ   Διαδικασία για την ΥΜΣ Βάσει της ΚΥΑ 63577/13-06-2018, δίδεται η δυνατότητα σύστασης εταιρείας οποιαδήποτε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΑΕ/ΕΠΕ) με πρότυπο καταστατικό σε οποιαδήποτε από τις ΥΜΣ (άρθρο 1 παρ. 3α), όπως αυτές αναλύο..... (24/01/2019)

περισσότερα »

Έντυπα – Αιτήσεις

Έντυπα – Αιτήσεις..... (29/05/2019)

περισσότερα »
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ