ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  RSS 2.0 

ΓΕΜΗ

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Επιμελητηρίου Ημαθίας:   1.Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ &ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. Βάσει της ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ 2380/Β/21-06..... (03/06/2019)

περισσότερα »

Αναζήτηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

Αναζήτηση Επενδυτικών Προγραμμάτων (12/06/2020)

περισσότερα »

Νομοθεσία

Νομοθεσία που αφορά Επιχειρήσεις..... (03/06/2019)

περισσότερα »
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ