ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  RSS 2.0 

Β΄ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας απ’ όλη την Ελλάδα

 Δελτίο Τύπου: Β΄ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας απ’ όλη την Ελλάδα..... (05/03/2021)

περισσότερα »

Έναρξη διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Δελτίο Τύπου   Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (ν. 4738/2020)     Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι από την 1η Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας, τέθηκε σε ισχύ η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης. Με την εν λόγω διαδικασία, οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επι..... (05/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ CPV: 38412000-6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 50,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΕ : 0899 CPV: 38412000-6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 50,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 Μαρτίου 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00μ.μ.   Το Επιμελητήριο Ημαθίας προτίθ..... (04/03/2021)

περισσότερα »

Δημοσίευση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014—2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα «Δημοσίευση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014—2020». H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η ΑΝΚΟ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμ..... (03/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ CPV : 35111320-4 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 180,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)                 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΕ : 0889 CPV: 35111320-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 180,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Μαρτίου 2021 ΚΑΙ..... (02/03/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ CPV : 22822000-8 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 650,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)..... (02/03/2021)

περισσότερα »

Δήμος Βέροιας - Εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού

Δήμος Βέροιας - Εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού   Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.  ..... (19/02/2021)

περισσότερα »

Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Access2Markets της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των εξαγωγών

Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Acess2Markets της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των εξαγωγών  Προκειται για ένα εξαιρετικό χρήσιμο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις αγορές Τρίτων Χωρών, μέσω της εκμετάλλευσης του δικτύου εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.  ..... (12/02/2021)

περισσότερα »

SAVE THE DATE: Ψηφιακή Εκδήλωση "Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε. - Ηνωμένου Βασιλείου"

SAVE THE DATE: Ψηφιακή Εκδήλωση "Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε. - Ηνωμένου Βασιλείου"..... (09/02/2021)

περισσότερα »

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV: 09135100-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 12.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)   Το Επιμελητήριο Ημαθίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης μέχρι του ποσού των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μ..... (03/02/2021)

περισσότερα »

Έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19 στις γυναικείες επιχειρήσεις

Έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19 στις γυναικείες επιχειρήσεις To ΕΕΔΕΓΕ αποτελεί μέλος του Δικτύου Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων, το οποίο υλοποιεί έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19 στις γυναικείες επιχειρήσεις. Το ΕΕΔΕΓΕ ανέλαβε να μεταφράσει και να επιμεληθεί το ερωτηματολόγιο στα ελληνικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των Ελληνίδων επιχειρηματιών και σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην έρευνα.   Οι γυναίκες επιχειρηματίες, είναι ο κύριος στόχος..... (28/01/2021)

περισσότερα »

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Η Mact Media Group και ο Τομέας Τουρισμού του ΙΕΚ ΑΛΦΑ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών στους κλάδους του Τουρισμού και της Μαζικής Εστίασης αλλά και σε συνέχεια της πρωτοβουλίας για να έρθουν σε συνεργασία οι εμπλεκόμενοι κλαδικοί φορείς με τα κέντρα λήψης αποφάσεων,  ξεκινούν με το νέο έτος ένα νέο κύκλο ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η Mact Media Group , το ΙΕΚ ΑΛΦΑ , η Περιφέρεια , οι Δήμοι , τα Επιμελητήρια , οι Φορείς Ξενοδόχων Ενοικιαζόμενων Δωματίων Τουριστικών Γραφε..... (26/01/2021)

περισσότερα »

SMART4ALL - 1η Ανοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)

SMART4ALL 1η Ανοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)..... (21/01/2021)

περισσότερα »

Διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα «Σχεδιασμός και εξειδίκευση δράσεων αξόνων καινοτομίας»

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα «Σχεδιασμός και εξειδίκευση δράσεων αξόνων καινοτομίας για την επόμενη Προγραμματική περίοδο (ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2021-2027), στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου επιχειρηματικής ανακάλυψης»..... (20/01/2021)

περισσότερα »

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: "ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: "ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"   Στην κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης από τα Ευρωεπιμελητήρια προς τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. προκειμένου να ληφθεί πολιτική απόφαση για τη «συγχώρεση χρέους» (debt forgiveness), που θα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διαγράψουν χρέη προς το Δημόσιο που αφορούν στις πληγείσες από το..... (19/01/2021)

περισσότερα »

Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις ΜμΕ (online)

Πρόσκληση σε Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις ΜμΕ (online)..... (18/01/2021)

περισσότερα »

Έγκυρη Πληροφόρηση για τη Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "e-λιανικό"..... (15/01/2021)

περισσότερα »

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ..... (13/01/2021)

περισσότερα »

Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα" 21.01.2021

Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-GREECEΠέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, 10.00 - 13.30"Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα"...... (13/01/2021)

περισσότερα »

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ EΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 : "e-Λιανικό"

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ προχώρησε στην προδημοσίευση της Δράσης "e-λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. -Η Δράση έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο..... (13/01/2021)

περισσότερα »

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα : Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.  ..... (08/01/2021)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαγωνισμός, για την εκμίσθωση χώρου των Μονάδων της ΠΕ Ροδόπης, για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων - στεγνωτηρίων (05/03/2021)
Διαγωνισµός, για το υποπρόγραµµα «προµήθεια φορητών συστηµάτων δορυφορικών επικοινωνιών» (04/03/2021)
Πρόταση Χορηγίας 5ου διαγωνισμού ρομποτικής εξ' αποστάσεως (04/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα για το αίµα, τα αιµοποιητικά όργανα)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα κατά των λοιξώξεων συστηµατικής χρήσης)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα αποφρακτικών παθήσεων των αναπνευστικών οδών)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (οροί κατά των δηλητηριάσεων και ανοσοσφαιρίνες)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (διαλύµατα εγχύσεων)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιµικροβιακά συστηµατικής χρήσης)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα κατά των λοιµώξεων συστηµατικής χρήσης, εµβόλια, αντινεοπλασµατικά και ανοσορρυθµιστικά φάρµακα)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (αντιφλεγµονώδη και φάρµακα ρευµατικών νόσων)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (φάρµακα µυοσκελετικών παθήσεων)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα κατά της ψωρίασης)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (οξυγόνο)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιδιαρροϊκά, φάρµακα κατά των φλεγµονωδών νόσων/λοιµώξεων του εντέρου)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιµυκητιασικά συστηµατικής χρήσης)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (ενέσιµα διαλύµατα)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιθροµβωτικά)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιµυκητιασικά τοπικής χρήσης)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (αντιβιοτικά και χηµειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης)» (03/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµάκων υψηλού κόστους (φάρµακα παθήσεων δέρµατος)» (03/03/2021)
Πρόσκληση του Γραφείου ΕΟΤ Κίνας συμμετοχής επαγγελματιών και τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής σας στο Virtual Matchmaking Trade Show για την αγορά της Κίνας (03/03/2021)
Διαγωνισμού Δ. 07/21 για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (03/03/2021)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 95 ΑΔΤΕ (03/03/2021)
Δωρεάν Σεμινάριο Εξαγωγών για στελέχη ΜμΕ - Μάρτιος 2021 (02/03/2021)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (άλλα θεραπευτικά προϊόντα)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ιατρικός ρουχισµός)» (02/03/2021)
Συνοπτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδωνανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (διατάξεις παρακέντησης της φλέβας & εξαρτήµατα)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ιατρικές βελόνες)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ιατρικές βελόνες)» (02/03/2021)
Διαγωνισμός, για το υποπρόγραμμα «Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 Με Πέδιλα Ερπυστριών» (02/03/2021)
Διαγωνισμός, για το υποπρόγραμμα «Υποστήριξη Αρμάτων LEO1 και ΤΟΜΠ ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ’ με Μεταλλικά Μέρη Ερπυστριών (ΜΜΕ)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (γάντια µιας χρήσης)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (χειρουργικά γάντια)» (02/03/2021)
Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης - Μετάθεσης Διαγωνισμού Δ. 1/21 (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (τηλεµετρικό σύστηµα παρακολούθησης)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (µακριά γάντια)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ολόσωµα ενδύµατα)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (διάφορα ανταλλακτικά)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ειδικός ρουχισµός εργασίας)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (σύνολα ρουχισµού)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (προστατευτικά καλύµµατα κεφαλής)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (αναλώσιµα υλικά θεραπείας νεφρών)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (νοσοκοµειακά είδη από χαρτί)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (ποικίλος εξοπλισµός)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (αναλώσιµα οδοντιατρικά)» (02/03/2021)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια υγειονοµικού υλικού (αναλώσιµα οδοντιατρικά)» (02/03/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ