ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ    / ΕΤΟΣ 2021    / ΜΑΪΟΣ  RSS 2.0 

"ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης» προϋπολογισμού 330 εκ. ευρώ" (31/05/2021)
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» (28/05/2021)
Δελτίο τύπου: Ολοκληρώθηκαν τα πέντε πρώτα προγραμματισμένα σεμινάρια εκπαίδευσης των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου Ημαθίας, σε συνεργασία με την ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας και την εταιρεία Alpha Plan Consultants (27/05/2021)
"Ψηφιακή Μέριμνα του ΥΠΑΙΘ" (27/05/2021)
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Α. ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ TΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31/05 (27/05/2021)
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (26/05/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΣΤΙΑΣΗ-ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ" ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (24/05/2021)
«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας» - ΔΔΘΕΚΑ Α 1040221 ΕΞ 2021 (21/05/2021)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (2021-2027) (21/05/2021)
Ανακοίνωση για τις εξαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας που ασχολούνται με τα πυρηνόκαρπα, και για τις μεταφορικές επιχειρήσεις - αυτοκινητιστές που μετέφεραν πυρηνόκαρπα (19/05/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Το Επιμελητήριο Ημαθίας και η ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας, πραγματοποίησαν το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Επικοινωνία από απόσταση» (18/05/2021)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΤ.ΕΠ.Α: Διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα «Επικοινωνία από απόσταση» (16/05/2021)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Tο Επιμελητήριο Ημαθίας και η Εταιρία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ημαθίας – ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας, πραγματοποίησαν το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Υγιεινή και Ασφάλεια (16/05/2021)
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2021 (12/05/2021)


Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ