ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ    / ΕΤΟΣ 2021    / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  RSS 2.0 

Ζήτηση από ρουμανική εταιρεία για την προμήθεια 4.000 ρυζιού από ελληνική παραγωγική εταιρεία (04/10/2021)
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Σερβίας σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, διοργανώνουν το 6ο Φόρουμ Διεθνούς Συνεργασίας, διαδικτυακά, στις 07-08 Οκτωβρίου 2021. (04/10/2021)
“11th International Conference & Exhibition on Green Flexible & Printed Electronics Industry” (04/10/2021)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (1-30/09/2021) (04/10/2021)
Απαντήσεις σε 98 ερωτήσει οικονομικών φορέων των κ.μ. σχετικά με το σύστημα τελωνειακών ελέγχων προ-φόρτωσης Advance Cargo Information (ACI) το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από 1/10/2021 (04/10/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ “BURSA INTERNATIONAL MARBLE BLOCK FAIR 2021” (29/09/2021)
Περιλήψεις διακηρύξεων της ΔΕΔΑ. (29/09/2021)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FOOD-TECH EURASIA 2021 (29/09/2021)
"4η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ». Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στη Δράση (29/09/2021)
"E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος) (29/09/2021)
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Η επόμενη ημέρα του τουρισμού ξεπροβάλλει πολύ καλύτερη από την προηγούμενη (28/09/2021)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ EURASIA PACKAGING ISTANBUL 2021 (28/09/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΝΕΧ 2021 (ΈΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ) (28/09/2021)
Περίληψη της με αριθμ. 40/2021 διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων (28/09/2021)
Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού (28/09/2021)
Αρίθμ. 6/ 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης » (28/09/2021)
Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 83/21 Διαγωνισμού) (28/09/2021)
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’145/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 139457) (28/09/2021)
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών καιΥπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»(Α΄ 147) (28/09/2021)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 42084/07-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (28/09/2021)
Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 84/21 Διαγωνισμού) (28/09/2021)
Δώσε τίτλο για το άρθρο...... Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 43789/20-09-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 (28/09/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 7/2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (28/09/2021)
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ (28/09/2021)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 44/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 22336/2- 6-2021 (ΑΔΑ: 9Υ0ΘΟΡ1Ο-Φ5Κ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (28/09/2021)
Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 86/21 Διαγωνισμού (28/09/2021)
Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 82/21 Διαγωνισμού) (23/09/2021)
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο! Διαδικτυακά θα πραγματοποιηθεί το ASIAFRUIT CONGRESS για το έτος 2021, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου! (23/09/2021)
«Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2021, 17-18 Νοεμβρίου, Μάλμε- Σουηδία» (23/09/2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (23/09/2021)
Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας ΤΕΛ ΑΒΙΒ (23/09/2021)
Φεστιβάλ Βαλκανικών Τυριών στο Βελιγράδι (23/09/2021)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (16/09/2021)
Το Επιμελητήριο παρών στην ΔΕΘ (15/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (13/09/2021)
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις εκθέσεις MEAT & GRILL DAYS 2021, DAIRY EXPO 2021 και FROZEN FOOD 2021, 2-4 Οκτωβρίου 2021 (07/09/2021)
Δώσε τίτλο για το άρθρο...... (06/09/2021)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (06/09/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 140/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών)» (06/09/2021)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 136/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εξωτερικά ενδύματα)» (06/09/2021)


Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ