Καλωσορίσατε στο Επιμελητήριο Ημαθίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ.Ε.Μ.Η.

Η δημιουργία ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βοηθάει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.
Η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηριακών Φορέων μέσω της μετεξέλιξης τους σε «καταστήματα μίας στάσης» (one-stop-shop), αποτελούν καθοριστικές αλλαγές στον άξονα της απλοποίησης των γενικότερων διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην κάλυψη αναγκών και απαιτήσεων των πάσης φύσεως εμπλεκομένων, όσο και στην ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται.

Περισσότερα
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιμελητήριο Συμπαραστάτης του Επιχειρηματία της Ημαθίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, 59132 ΒΕΡΟΙΑ
E-mail: chamimat@otenet.gr
Τηλ: 23310 25470, 29774, 22183