Έγγραφο παρέμβασης του Επιμελητηρίου Ημαθίας προς τα Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών για την απεργία-αποχή των Γεωπόνων [17/10/2005]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Κεντρικής 3
Ταχ. Κώδικας: 59100
Πληροφορίες: Ε. Ζευγαροπούλου
Τηλέφωνο: 23310 24734
Fax: 23310 25330
Εmail: chamimat@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βέροια 17 Οκτωβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ. 277

ΠΡΟΣ:
1. κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη
Υπουργό Οικονομίας & οικονομικών

2. κ Ευάγγελο Μπασιάκο
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

3. κ. Χρήστο Φώλια
Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Σας διαβιβάζουμε:

  1. Το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 271/05/10/2005 και τα συνημμένα αυτής (εξώδικη γνωστοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας).

  2. Το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 272/07/10/2005 και τη συνημμένη εποστολή της επιχείρησης "Νικ. Ουσουλτζόλου Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Α.Ε.".

  3. Την επιστολή αριθ. πρωτ. 1951/14/10/2005 της επιχείρησης "Κατσιαμάκας Α.Β.Ε.Ε.

σχετικά με την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ των Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων και τις επιπτώσεις αυτής στην Τοπική και Εθνική Οικονομία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.