Έρευνα Επικαιροποίησης RIS3 ΠΚΜ

Έρευνα Επικαιροποίησης RIS3 ΠΚΜ

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – One Stop Liaison Office, σας καλεί να συμμετέχετε στην Έρευνα για την πορεία της Στρατηγικής Καινοτομίας της ΠΚΜ, μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν αποτελούν απαραίτητες πληροφορίες  για την εκτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το διάστημα 2014-2020, στο πλαίσιο αξιολόγησης και επικαιροποίησής της.

 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και ερευνητές.

 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ.