ΑΚΥΡΩΣΗ Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20)

ΑΚΥΡΩΣΗ Request for Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20)

Συνημμένο το έγγραφο (RFI-ACT-SACT-20-30) της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την ακύρωση της πρόσκλησης συμμετοχής σε έρευνα του  ΝΑΤΟ με θέμα «Request For Information (RFI) Call for Industry input to NATO’s High Throughput Satellite Development Experiment 2020 (HTS DevEx 20), RFI-ACT-SACT-20-30».

Σχετικά Αρχεία: