Ανάγκη συνέχισης λειτουργίας ΕΟΜΜΕΧ

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα

Τηλ.:  210 3680700

Fax  : 210 3614726

E-mail: info@acsmi.gr

Web site: www.acsmi.gr

             Αθήνα 6-7-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάγκη συνέχισης λειτουργίας ΕΟΜΜΕΧ

Την αναγκαιότητα διατήρησης του ΕΟΜΜΕΧ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη σημερινή μορφή του επισημαίνει σε επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομίας κ. Ε. Βενιζέλο και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, αλλά και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το ΒΕΑ στην επιστολή του αναφέρει ότι ενδεχόμενη κατάργηση του φορέα θα αποτελέσει πολύ μεγάλο πλήγμα τόσο στις ίδιες τις επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους που αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας, όσο όμως και για την ίδια την Επιμελητηριακή κοινότητα η οποία θα στερηθεί έναν πολύτιμο για δεκαετίες συνεργάτη της, ζητώντας την συνέχιση της λειτουργίας του.

«Θεωρούμε λοιπόν ότι το πολύτιμο και πολυσχιδές έργο που έχει προσφερθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ μέχρι τώρα, φορέα εξειδικευμένου και με τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει, ακόμη δε περισσότερο όταν παρεμφερείς δομές όπως τα ΚΕΤΑ και τα ΚΥΕ έχουν καταργηθεί  ή υπολειτουργούν. Αντίθετα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού «νοικοκυρέματος» της χώρας και με ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό που θα προβλέπει την μεγαλύτερη δυνατή διασύνδεση και συνέργεια του με την Επιμελητηριακή κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει την λειτουργία του συνδυάζοντας παλαιούς και νέους ρόλους και υπηρεσίες όπως ενδεικτικά είναι:

 • Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ και τις ΜΠΜΕ
 • Εθνικό δίκτυο πληροφόρησης επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών δικτύων και προγραμμάτων
 • Λειτουργία «Συνηγόρου για τις ΜΜΕ και τις ΜΠΜΕ» στο πλαίσιο της «Small Business Act» και της παρακολούθησης εφαρμογής της στην Ελλάδα
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και ενίσχυσης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και του «Made in Greece» για αυτού του μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ και ΜΠΜΕ) και ιδιαίτερα στην χειροτεχνία και την βιοτεχνία».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα

Τηλ.:  210 3680758

Fax  : 210 3602119

E-mail: mailto:leonard@acsmi.gr

Web site: www.acsmi.gr

Πληρ.: Ι. Καλογερόπουλος,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Αθήνα 6-7-2011

                                Α.Π: 1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:

 • Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κο Μ. Χρυσοχοίδη, Λ. Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
 • Υπουργό Οικονομίας,

κο Ε. Βενιζέλο,    Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6 10671 Αθήνα

 

 

Θέμα: Ανάγκη συνέχισης λειτουργίας του ΕΟΜΜΕΧ

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Το τελευταίο διάστημα πληροφορούμαστε ότι στους υπό κατάργηση κρατικούς φορείς με κριτήριο το μικρό ή ανύπαρκτο έργο ή προσφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο και την επιχειρηματική κοινότητα, περιλαμβάνεται και ο ΕΟΜΜΕΧ.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, το Επιμελητήριο των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΠΜΕ), θεωρεί ότι ενδεχόμενη λήψη μιας τέτοιας απόφασης θα αποτελέσει πολύ μεγάλο πλήγμα τόσο στις ίδιες τις επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους που αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας   όσο όμως και για την ίδια την Επιμελητηριακή κοινότητα η οποία θα στερηθεί έναν πολύτιμο για δεκαετίες συνεργάτη της. Η  θέση μας αυτή τεκμηριώνεται από μια απλή παράθεση ενδεικτικών στοιχείων και δεδομένων μόνο για την τελευταία δεκαετία κατά την διάρκεια της οποίας ο ΕΟΜΜΕΧ παρείχε υποστήριξη και ενίσχυση σε 115.000 επιχειρήσεις με άμεσες παρεμβάσεις για επενδύσεις και άλλες υπηρεσίες, ύψους 1.366,4 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 680 εκατ. ευρώ.) καθώς και παρεμβάσεις ενημέρωσης πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε 84.500 επωφελούμενους. Στον μεγάλο αυτό αριθμό εξυπηρετηθέντων από τον ΕΟΜΜΕΧ προσφέρθηκε μια εξίσου μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών οι οποίες ενδεικτικά είναι:

 • Παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και της χειροτεχνίας
 • Παρεμβάσεις στη κατάρτιση και εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζομένων ΜΜΕ
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 • Υπηρεσίες μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ για τις ΜΜΕ
 • Υπηρεσίες μέσω του Ευρωπ. Δικτύου «Enterprise Europe Network Hellas
 • Υπηρεσίες μέσω του "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ για τις MME στο 7ο Π.Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Επίδειξης"

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί επίσης η πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε και προσφέρει ο ΕΟΜΜΕΧ στην Επιμελητηριακή κοινότητα μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ για τις ΜΜΕ, το οποίο παρέχει σημαντικότατες και επιστημονικά αξιόπιστες υπηρεσίες τεκμηρίωσης για σημαντικά θέματα των ΜΜΕ και των ΜΠΜΕ. Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ αποτελεί τον μοναδικό στην χώρα φορέα σε αυτόν τον τομέα όπου η έλλειψη πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το σύνολο της Πολιτείας είναι γνωστή σε όλους με αποτέλεσμα την δυσκολία και την αστοχία πολλές φορές στην χάραξη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού δυναμικού και της οικονομίας της χώρας.

Θεωρούμε λοιπόν ότι το πολύτιμο και πολυσχιδές έργο που έχει προσφερθεί από τον ΕΟΜΜΕΧ μέχρι τώρα, φορέα εξειδικευμένου και με τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει, ακόμη δε περισσότερο όταν παρεμφερείς δομές όπως τα ΚΕΤΑ και τα ΚΥΕ έχουν καταργηθεί  ή υπολειτουργούν. Αντίθετα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού «νοικοκυρέματος» της χώρας και με ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό που θα προβλέπει την μεγαλύτερη δυνατή διασύνδεση και συνέργεια του με την Επιμελητηριακή κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει την λειτουργία του συνδυάζοντας παλαιούς και νέους ρόλους και υπηρεσίες όπως ενδεικτικά είναι:

 • Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ και τις ΜΠΜΕ
 • Εθνικό δίκτυο πληροφόρησης επιχειρήσεων
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών δικτύων και προγραμμάτων
 • Λειτουργία «Συνηγόρου για τις ΜΜΕ και τις ΜΠΜΕ» στο πλαίσιο της «Small Business Act» και της παρακολούθησης εφαρμογής της στην Ελλάδα
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και ενίσχυσης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και του «Made in Greece» για αυτού του μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ και ΜΠΜΕ) και ιδιαίτερα στην χειροτεχνία και την βιοτεχνία.

 

                                      Με εκτίμηση

Ο Γενικός Γραμματέας                                     Ο Πρόεδρος

    Βασίλης Λιαμέτης                                     Παύλος Ραβάνης

 

 

 

 

Πηγή: ΒΕΑ