Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Δύο Κυλικείων και Ενός Εστιατορίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Δύο (2) Κυλικείων και Ενός (1) Εστιατορίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ