Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις

Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών σε διαμέρισμα επί της οδού Πηνειού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) του

Προμήθεια Ειδών κυλικείου & Κατεψυγμένων τροφίμων για κάλυψη αναγκών των Σχολών, Μονάδων & Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων – Καρδίτσας

To 4o Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί

Διαγωνισμός για την επιλογή φορέων παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) στους Κρατικούς και Δημοτικούς Αερολιμένες της χώρας

Το Τμήμα Λειτουργίας, της Διεύθυνσης Αερολιμένων (Δ3), της Γενικής Διεύθυνσης

Διαγωνισμός με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίαςγια την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Π.Μ.Θ και των Κέντρων Υγείας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης, της