Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις

Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας και Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/1, της Μεραρχίας Υποστήριξης “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”, προκηρύσσει Ανοιχτό

Προμήθεια υλικών, εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασής τους, για την επισκευή και ετήσια συντήρηση των μηχανών του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης

Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων και των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/2, της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»,