Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας»

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Δήμου Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ