Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών – Τροχών (ΣΕΤ) του 304 ΠΕΒ – Πρόγραμμα 1/23 της Ανώτατης Στρατιωτικής Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμήθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, πρώτο επαναληπτικό ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών – Τροχών (ΣΕΤ) του 304 ΠΕΒ – Πρόγραμμα 1/23 (Προμήθεια Μονάδας Υδροβολής Υλικών»). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ