Αναζήτηση Ελλήνων επενδυτών σε Τουριστική Επένδυση στην περιοχή Βλαδιβοστόκ.

Αναζήτηση Ελλήνων επενδυτών σε Τουριστική Επένδυση στην περιοχή Βλαδιβοστόκ

 

Αποστέλλουμε πληροφορίες για επενδυτική πρόταση που περιήλθε στο Γραφείο μας και αφορά στην ανάπτυξη ξενοδοχειακού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος στην περιοχή Shigino (νήσος  Russky) στο Βλαδιβοστόκ (Ανατολική Ρωσία).

Πέραν της τουριστικής επένδυσης θα υπάρξει επένδυση καύσης απορριμμάτων.  

Παρατίθεται σχετικό φωτογραφικό υλικό της περιοχής: https://disk.yandex.ru/a/eLpErOKk4plnwA, καθώς και στοιχεία  επικοινωνίας: 

Βαλέρι Σαντόβνιτσι

Email: valerisadovnichi@yandex.ru  //  Tel.: +7(924)338-04-32