Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 48/22 Διαγωνισμού: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού “Θησέας” Γ’ Κλάδος  ανακοινώνει την “Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθ.: 48/22 Διαγωνισμού” σχετικά με:

α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
β. Φ.600.163/133/430138/Σ.3137/16 Νοε 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ

Διαβάστε ΕΔΩ.