Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 50/22 Διαγωνισμού:Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης και Υποστήριξης Στρατού “Θησέας”, ανακοινώνει τη Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθ.: 50/22 Διαγωνισμού:Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», Φ.600.163/137/430525/Σ.3252/28 Νοε 22ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ. Διαβάστε ΕΔΩ.