Ανακοίνωση Παράτασης Υπ΄ Αριθμ: 23/22 και 26/22 Δγσμών

Ανακοίνωση Παράτασης Υπ΄ Αριθμ: 23/22 και 26/22 Δγσμών

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η ΠΑΡΑΤΑΣΗ περίληψης των 23/22 και 26/22 Διαγωνισμού

Με εκτίμηση,
Ανθστής (ΥΠ) Πλακιάς Γεώργιος
[ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμήμα – 210 348 3161 – 6987 653 792]

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 23-22__6Β356-4ΘΥ

Φ 600 (51) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΔ 26_21_signed 66366-ΧΩΤ