Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 09/23

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
(Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια ζωνών νάιλον λαδί, για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών παραγωγικών σχολών,
νεοπροσληφθέντων ΕΠΟΠ – ΟΒΑ και μετεκπαίδευσης εφεδρείας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.