Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/22 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας ανακοινώνει την Προκήρυξη της Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 14/22, με θέμα: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών –Έργων. Διαβάστε ΕΔΩ.