Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου σχετικά με την προμήθεια «Εξομοιωτή Εκπαίδευσης Ελεγκτή Αέρος – Εδάφους (Joint Tactical Airspace Control – JTAC)»

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου σχετικά με την προμήθεια «Εξομοιωτή Εκπαίδευσης Ελεγκτή Αέρος – Εδάφους (Joint Tactical Airspace Control – JTAC)»

Υπ. Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας
Τμ. Προκήρυξης
Τηλ. 210-8705010-3-5
Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ