ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: CBME 2022

TURKISH CONSULATE GENERAL

COMMERCIAL ATTACHE  OFFICE

43, Tsimiski Str. 546 23 THESSALONIKI/GREECE

Phone : 2310- 254 460 

E-mail: thessaloniki@trade.gov.tr 

  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 03.11.2022

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

 

40th  CHILDREN BABY MATERNITY EXPO

 

Προς αρμόδια αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07 – 10 Δεκεμβρίου 2022 στην İSTANBUL  θα πραγματοποιηθεί η << CHILDREN BABY MATERNITY EXPO >>. Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία και στην ιστοσελίδα.

https://www.cbmeturkey.com/en/home.html