Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικών αερίων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 15400/30-
03-202 απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια ιατρικών αερίων.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.