Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, του ΚΕΑ

Το Τμήμα Προμηθειών (3), της Διεύθυνσης Οικονομικού (Δ5) του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠρομήθειαYλικού INSULATING OIL, (O/N 243057). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ