Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ιματισμού και υπόδησης για κάλυψη αναγκών των σπουδαστών της ΣΣΑΣ της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού και υπόδησης για κάλυψη αναγκών των σπουδαστών της ΣΣΑΣ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ