Ανταποκρίνεται στις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ημαθίας ο νέος τρόπος καθορισμού του επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης στο Νομό Ημαθίας

Καθορισμός επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης, ανά νομό, βάσει του κριτηρίου του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

'Αρθρο 1

 1. Οι νομοί της χώρας με κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε Μονάδες Ισοδύναμης Αγοραστικής Δύναμης, μικρότερο ή ίσο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μέσου όρου των 15 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2001, είναι:
  1 Αιτωλοακαρνανίας 9 Καρδίτσας
  2 'Αρτης 10 Κεφαλληνίας
  3 Αχαΐας 11 Λακωνίας
  4 Γρεβενών 12 Μεσσηνίας
  5 Ζακύνθου 13 Πιερίας
  6 Ηλείας 14 Πρεβέζης
  7 Ημαθίας 15 Τρικάλων
  8 Καβάλας

 2. 2. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την κοινοτική νομοθεσία, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στους ανωτέρω νομούς καθώς και στους παραμεθόριους νομούς που ορίστηκαν με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3299/2004, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

'Αρθρο 2

 1. Οι νομοί της χώρας με κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε Μονάδες Ισοδύναμης Αγοραστικής Δύναμης, μεγαλύτερο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μέσου όρου των 15 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2001, είναι:
  1 Αρκαδίας 12 Κυκλάδων
  2 Αργολίδας 13 Λαρίσης
  3 Αττικής 14 Λασιθίου
  4 Βοιωτίας 15 Λευκάδος
  5 Ευβοίας 16 Μαγνησίας
  6 Ευρυτανίας 17 Ρεθύμνου
  7 Ηρακλείου 18 Φθιώτιδας
  8 Θεσσαλονίκης 19 Φωκίδας
  9 Κερκύρας 20 Χανίων
  10 Κοζάνης 21 Χαλκιδικής
  11 Κορινθίας

 2. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε από την κοινοτική νομοθεσία, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στους ανωτέρω νομούς, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ίση με το πέντε τοις εκατό ( 5% ) επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

'Αρθρο 3
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών.

'Αρθρο 4

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').